Ако виждате този текст, добавете gate.infonotary.com в Trusted Sites на Internet Exporer. Подробно обяснение можете да намерите тук: [windows.microsoft.com].

Вашият брaузър не може да се използва за генериране или инсталиране на сертификат от Инфонотари.
Използвайте Mozilla или Internet Explorer.

Заявка за издаване на нов сертификат:
  • 1. От формата за регистрация изберете категорията, която отговаря на вашия юридически статус. (Физическо лице или Фирма)
  • 2. Попълнете внимателно данните, които системата изисква.
  • 3. След успешно въвеждане на данните, ще получите e-mail с адрес(линк) за сваляне на сертификата.


Заявка за нов персонален сертификат

Заявка за нов фирмен сертификат